Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın zarar görmesi sonucu hücrelerin kontrol dışı anormal bir biçimde irileşmesi ve sayısının artmasıdır. 1 günde bedenimizde yaklaşık 10.000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her an hücrelerimizi tarar ve kanserli hücreleri yok eder. Güzel beden hücreleri amip gibi bölünebilme potansiyeline sahiptirler. Ölen hücrelerin sıfırlanması ve hastalanan dokuların tedavi görmesi amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri de fazla değildir. Sonsuza kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca miktarı belli bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne zaman bölünebileceğini anlama potansiyeline yeteneğine sahiptir

Ama kanser hücreleri, bu gücü kaybeder, kontrol dışı bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri biraraya gelerek tümörleri meydana getirirler. Tümörler Bu siteye bakın sağlıklı dokuları bozarlar. Eğer kanser hücreleri oluşturdukları tümörden ayrılırlarsa, kan ya da lenf sistemi aracılığı ile vücudun başka bölgelerine gidebilirler. Gittikleri organlarda tümör oluşturur ve çoğalmaya devam ederler. Kanserin böyle vücudun farklı bölgelerine dağılması olayına metastaz denir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar