Kanser

Kanser, hücrelerde DNA'nın bozulması sonucu hücrelerin kontrolsüz anormal bir biçimde büyümesi ve çoğalmasıdır. Günde bedenimizde yaklaşık olarak 10.000 mutasyon olmasına rağmen immün sistemimiz her milisaniye vücudumuzu araştırır ve kanserli hücreleri ortadan kaldırır. Sağlıklı beden hücreleri amip gibi bölünebilme potansiyeline sahiptirler. Ölen hücrelerin sıfırlanması ve hastalanan dokuların tedavi görmesi amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri Daha fazla bilgi edinin de azdır. Sonsuza kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca sınırlı bölünebilme sayısı bulunur. Sağlıklı bir hücre ne zaman bölünebileceğini farketme gücüne yeteneğine sahiptir

Fakat kanser hücreleri, bu yeteneği yitirir, fazla fazla bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları oluştururlar. Urlar normal dokuları tahrip ederler. Eğer kanser hücreleri oluştukları urdan ayrılırsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile bedenin farklı bölümlerine karışabilirler. Gittikleri bölgelerde ur meydana getirir ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu biçimde vücudun başka bölgelerine dağılması oluşumuna metastaz ismi verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar